Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Siłownia

REGULAMIN OPŁAT ZA WSTĘP NA SIŁOWNIĘ:

1. Sprzedaż biletów i karnetów odbywa się w budynku GOSiR w godzinach otwarcia siłowni wg „Tabeli Opłat”
2. Wraz z zakupem biletu lub karnetu użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminów obiektu GOSiR
3. Prawo do korzystania z karnetu przysługuje jednej osobie.
4. Karnety zniszczone i nieczytelne nie będą obsługiwane i nie przysługuje za nie zwrot pieniędzy.


-TABELA OPŁAT -

l.p.

  Nazwa

Cena

1

 Karnet miesięczny

50 zł

2

 Karnet miesięczny dla mieszkańców gminy Krościenko Wyżne

40 zł

3

 Karnet miesięczny dla studentów do 26 lat (wymagana legitymacja studencka)

35 zł

4

 Karnet miesięczny dla studentów do 26 lat z terenu gminy Krościenko Wyżne    (wymagana legitymacja szkolna)

30 zł

5

 Karnet miesięczny dla młodzieży (wymagana legitymacja szkolna )

30 zł

6

 Karnet miesięczny dla młodzieży z terenu gminy Krościenko Wyżne
(wymagana legitymacja szkolna)

25 zł

7

 Pojedyncze wejście

5 zł

8

 Pojedyncze wejsćie dla mieszkańców gminy Krościenko Wyżne

3 zł


Z opłat zwolnieni są sportowcy należący do sekcji GOSiR i zawodnicy/zawodniczki trenujący w klubach sportowych działających na terenie gminy Krościenko Wyżnę oraz uczniowie w ramach zajęć i fakultetów z wychowania fizycznego

 Zwolnieni z opłat podlegają pozostałym postanowieniom Regulaminów GOSiR.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

1. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 20.00 oraz w sobotę od godz. 10.00 do 16.00
2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i jego przestrzeganie
3. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu
4. Każdorazowe korzystanie z siłowni musi być zgłoszone obsłudze obiektu
5.
Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem
6. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych, oraz zakaz wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,
7. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
8. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
9. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
10. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia
11.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
12. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia.
13. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Cenne rzeczy można zostawić na czas ćwiczeń w pomieszczeniu obsługi
14. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia
15.
Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby
16. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę
17.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji
18. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
19. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia; wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze.
20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 21.Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
22. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
23. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko
24. Grupy zorganizowane mogą korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcześniejszej rezerwacji.
25.
Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
26.
Osoby ćwiczące ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni na siłowni znajduje się monitoring 
27. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.   28. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
29. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do kierownika GOSiR
30. Administrator dopuszcza wprowadzenie zmian w regulaminie.

 

Siłownia

Utworzono dnia 14.01.2019, 12:59

PARTNERZY

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny