Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

RODO klauzula informacyjna

Informacja o przwtwarzaniu danych osobowych RODO

Zgodnie 2 art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L Nr119/1),

informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) w Krościenku Wyżnym jest kierownik GOSiR z siedzibą przy ul. Sportowej 17 w Krościenku Wyżnym

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych tel. 509-668-367

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a. c i lit e, art 9 ust. 2 lit. a, b, g, RODO tj: wypełnienie obowiązków prawnych; realizacja umów ; zgoda osoby której dane dotyczą, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szszczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze wzgledów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe bedą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cytowanego rozporządzenia

PARTNERZY

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny