Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Regulamin - XIV Bieg "Dycha Siekiernika" oraz Biegi Dzieci i Młodzieży

Utworzono dnia 11.08.2020

REGULAMIN

XIV Biegu "DYCHA SIEKIERNIKA"

Patronat : Mateusz Liput Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Dariusz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

I.  CEL IMPREZY:

   Popularyzacja biegów masowych oraz nordic walking jako najprostszej formy ruchu

   Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu

   Promocja miejscowości i Gminy Krościenko Wyżne

   Umożliwienie miejscowym biegaczom współzawodnictwa w biegu masowym

   Integrowanie lokalnych grup społecznych

 

II.  ORGANIZATOR:

   Wójt Gminy Krościenko Wyżne

   Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

   Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSIK” w Krościenku Wyżnym

   Klub Biegacza w Krościenku Wyżnym

 

III.  TERMIN I MIEJSCE:

   30.08.2020 ( niedziela )  - Krościenko Wyżne ( powiat krośnieński ) 

   *  Start biegu na dystansie 10 km godz. 14.00 - Stadion GOSiR

   Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych.

   Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów

   *  Biuro Zawodów czynne: od godz 10.00

                                      

IV.   TRASY:

   Bieg Główny na dyst. 10 km "Dycha Siekiernika" - ( drogi polne i ścieżki leśne ok. 70 %, drogi asfaltowe ok. 30% )

   Trasy biegów dziecięcych - trawiaste ( stadion GOSiR )


 

V.  KATEGORIE I DYSTANSE:

   1.   Bieg Główny na dyst. 10 km "Dycha Siekiernika"  -  START godz. 14.00

 

      Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn oraz kategorie wiekowe:

   K1/M1  18-29 lat  (2002-1991)

   K2/M2  30-39 lat  (1990-1981)

   K3/M3  40-49 lat  (1980-1971)

   K4/M4  50-59 lat  (1970-1961)

   K5/M5  60- +  lat  (1960-i starsi)

 

   2.  Biegi dziecięce i młodzieżowe:

   dzieci z rodzicami - rocznik  ( 2015 i młodsi )

       dziewczynki  dyst. 100 m       START godz. 11.00    

       chłopcy   dyst. 100 m              START godz. 11.05                                

   dzieci młodsze - rocznik  ( 2013 - 2014 )

       dziewczynki   dyst. 100 m      START godz. 11.10

       chłopcy  dyst. 100 m               START godz. 11.15

   dzieci młodsze  -  rocznik  ( 2011 - 2012 )

       dziewczynki   dyst. 200 m      START godz.  11.20

       chłopcy   dyst. 200 m              START godz.  11.25

   *  dzieci młodsze     rocznik  ( 2009 - 2010 )

       dziewczynki  dyst. 300 m       START godz.  11.30

       chłopcy         dyst. 500 m m    START godz.  11.35

   dzieci starsze      rocznik  ( 2007 - 2008 )

       dziewczynki  dyst. 500 m       START godz.  11.40

       chłopcy         dyst. 800 m        START godz.  11.45

   młodzicy rocznik  ( 2005 - 2006 )   

       dziewczynki dyst. 800 m      START godz.  11.50

       chłopcy       dyst. 1000 m     START godz.  11.55

 

Godz. 12.15 – Dekoracja zwycięzców biegów dzieci i młodzieży

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

*   W biegach uczestniczyć mogą tylko obywatele krajów Unii Europejskiej

W biegu głównym na dyst. 10 km mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.  Młodsi mogą brać udział w zawodach za zgodą rodziców, trenerów i pozostałych opiekunów po podpisaniu przez nich stosownego oświadczenia w biurze zawodów.

 Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach.

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

*  Warunkiem dopuszczenia do biegu jest dokonanie terminowego zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej

    

Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu zawodów od godz. 10.00 ( Krościenko Wyżne GOSiR ul. Sportowa 17 )

*  Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia i nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe zdarzenia w czasie biegu. Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia. 

 

VII. ZGŁOSZENIA  I OPŁATY STARTOWE:

Zapisy elektroniczne:

 - do biegu głównego „Dycha Siekiernika” na 10 km, odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=511 do wyczerpania limitu 250 uczestników  

 

 * Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej (płatność on-line przez stronę  firmy Chronotex) 

     1. Bieg Główny "Dycha Siekiernika"

  • do dnia 27.08.2020r - kwota 30 zł.

  • w dniu zawodów płatność gotówką w biurze zawodów do godziny 12.00 kwota 50 zł natomiast od godz. 12.00 do godziny 13.00 kwota 60 zł.

 

     Osoby, które zapisały się wcześniej ale nie dokonały opłaty startowej do dnia 24.08.2020 r. (data wpływu) zostaną usunięte z listy startowej w celu umożliwienia zapisów wszystkim zdecydowanym. Powtórna rejestracja możliwa z równoczesną wpłatą w miarę dostępności pakietów startowych.

 

Zbyt późne przybycie w dniu zawodów osób, które wcześniej nie dokonały rejestracji internetowej może skutkować brakiem miejsca na liście startujących (max 150 osób ) lub brakiem czasu na zapisanie wszystkich zainteresowanych

i nie wzięciem udziału w rywalizacji

   

Z opłat startowych zwolnieni są mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne.

Osoby zwolnione z opłat prosimy o wcześniejsze zapisanie przez formularz internetowy !

 

 - Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Zapisy do biegów dziecięcych odbywać się będą w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godz. 9.30, a udział w nich jest bezpłatny

    

 VIII. NAGRODY:

*  Wszyscy uczestnicy biegu na 10 km otrzymają na mecie okolicznościowe medale ( stylizowane siekierą )

Bieg Główny na dyst. 10 km "Dycha Siekiernika" w klasyfikacji OPEN mężczyźni + kobiety

 

      I    miejsce    -  500 zł + Puchar + dyplom

      II   miejsce   -  400 zł + Puchar + dyplom

      III  miejsce   -  300 zł + Puchar + dyplom

      IV miejsce    -   200 zł + Puchar + dyplom

      V  miejsce    -   150 zł + Puchar + dyplom

    

     W kategoriach wiekowych:

      I   miejsce     -  100 zł + dyplom

      II  miejsce     -  80 zł + dyplom

      III miejsce     -  60 zł + dyplom

 

  Zawodnicy Nagradzani w klasyfikacji OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

   Organizator przewiduje nagrodę dodatkową dla najlepszego zawodnika Gminy Krościenko Wyżne w kategorii OPEN w Biegu "Dycha Siekiernika"

 

   W biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdym biegu nagrodzona zostanie pierwsza 3 zawodników

      ( nagrody rzeczowe + Puchar + dyplom )

      Dodatkowo każdy uczestnik tych biegów otrzyma paczkę ze słodyczami.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

   Organizator zabezpiecza dla uczestników zawodów opiekę medyczną. Na trasie  rozstawione będą punkty z chłodną wodą, a na mecie zapewnione napoje i posiłek.

     W związku z sytuacją epidemiologiczną nie będzie można korzystać z natrysków.   

    *   Osoby korzystające z szatni zobowiązane są do dezynfekcji rąk i założenia maseczki.

   Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

   *  Parking dla samochodów  znajduje się przy GOSiR i remizie OSP (ul. Sportowa) oraz przy kościele w Krościenku Wyżnym ( ul. Brzozowska 1 )

   *  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

   Szczegółowych informacji dotyczących biegów udziela Janusz Szmyd tel. 661 615 050 i Rafał Przymusiński tel. 697-482-468   

 

Zadanie współfinansowane ze środków województwa podkarpackiego

 

PARTNERZY

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny