Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Kompleks boisk sportowych "orlik-2012"

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W KROŚCIENKU WYŻNYM


 

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanych dalej „obiektem” jest Gmina Krościenko Wyżne.

2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.

3. Zajęcia sportowe na obiekcie koordynuje i organizuje Animator Sportu, zwany dalej „Animatorem” wyznaczony przez Administratora.

4. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne.

5. Terminy i godziny korzystania z obiektu ustala Animator w porozumieniu z Administratorem.

6. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Animator może zabronić korzystania z obiektu.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu u Animatora wg poniższych zasad:
a) Grupy dzieci i młodzieży do lat 16 – rezerwacji dokonuje rodzić lub pełnoletni opiekun,
b) Grupy zorganizowane – rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczyciel, opiekun grupy, itp.

8. Osoby dokonujące rezerwacji konkretnego terminu mają pierwszeństwo przy rezerwacji tego terminu w następnym miesiącu.

9. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za dana grupę i wpis do rejestru.  

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego (koszulka, spodenki, dres) i obuwia sportowego (dopuszcza się buty z małymi korkami tworzywa sztucznego)

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach, wkrętach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, żucia gumy,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

k) wprowadzania zwierząt.


12. W zależności od sytuacji Animator może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu boisk. 


13. Osoby korzystające z obiektu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie w 100% wartości zniszczeń.

14. Osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania Animatora o uszkodzeniach obiektu ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

15. Gmina Krościenko Wyżne, ani Animator nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za mienie pozostawione na ternie obiektu.

16. Niestosowanie się do wymogów regulaminu skutkować będzie opuszczeniem obiektu lub zakazem wstępu na teren obiektu.

17. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.

18. Telefony alarmowe:
a) Z telefonu komórkowego: 112
b) Pogotowie Ratunkowe 999
c) Straż Pożarna 998
d) Policja 997

PARTNERZY

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny