Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej gosir.kroscienkowyzne.pl

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GOSiR www.gosir.kroscienkowyzne.pl

- Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zbudowana jest według wytycznych WCAG 2.1 czyli pod względem budowy strona spełnia założenia ustawy

- Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Dokumenty nie tekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego

- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym Rafał Przymusiński, adres email: gosir@kroscienkowyzne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697-482-468. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.plTelefon: 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna :

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR),

ul. Sportowa 17, 38-422 Krościenko Wyżne

 

1. Dostępność wejścia do budynku.

Do pomieszczeń budynku GOSiR na parterze można się dostać bez ograniczeń architektonicznych, można wjechać wózkiem inwalidzkim, gdzie znajduje się łazienka dla osób nie pełnosprawnych. Na pierwsze piętro budynku można się dostać na trzy sposoby:

- z parteru po schodach wewnątrz budynku (zamontowane są poręcze)

- na zewnątrz, po schodach przylegających do budynku (24 stopnie)

- z bocznego parkingu przy boisku piłkarskim "orlik", po schodach ( 12 stopni) i dalej podjazdem z kostki brukowej aż do drzwi wejściowych na pierwszym piętrze.

Na pierwszym piętrze GOSiR znajduję się świetlica sportowo-rekreacyja i siłownia. Nie ma sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze i schody są dostępne w odpowiedniej szerokości.

Budynek nie posiada windy

 

3. Opis dostosowań:

Brak jest platformy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku GOSiR nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po lewej stronie od wejścia na poziomie przyziemia.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Dwa parkingi przy budynku są ogólnodostępne. Nie ma miejsc oznakowanych dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Brak takiej możliwości

7. Informacje dodatkowe:

W budynku GOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

PARTNERZY

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny